Vad är skillnaden mellan naturlig mat och ekologisk mat?

Endast livsmedel som produceras enligt USDA National Organic Program (NOP) standarder kan märkas som ekologiska. Dessa livsmedel måste vara godkänd av ett oberoende organ om producenten producerar mer än $5000 värt. Certifieringsprocessen är tidskrävande och kräver register skall föra. Dessa livsmedel använder inte kemiska bekämpningsmedel, avloppsslam, kemiska gödningsmedel. De får inte vara genetiskt konstruerade eller bestrålade.

Naturlig mat industrin regleras inte. Men finns det vissa regler att märkningen inte får vara vilseledande. Om en produkt har en naturlig ingrediens i den, kan tillverkaren identifiera ingrediensen som naturligt. Men, inte hela produkten.

Naturliga upphöjd djur uppfyller ett behov på marknaden. Konsumenterna förväntar sig att dessa produkter är utan bekämpningsmedel, hormoner och antibiotika. Och ännu mer så att de föds upp med miljövänliga metoder. Som ett resultat, även utan Federal reglering uppfyller producenter kraven från konsumenterna i större antal.