Vad är skillnaden mellan Rürup- och Riester pension?

Fråga:

Vad är exakt skillnaden mellan Rürup och Riester pension? Väljer du mellan de två typerna av pensioner och som erbjuds vad pension?


Svar:

Rürup pension hör till 1 lager av Basiversorgung bidrag är avdragsgill till en stor grad. Betseuerung endast i pensionsåldern. Den är lämplig för anställda och egenföretagare.

För en grundpension för att kunna beaktas, har lagstiftaren i detta syfte föreskrivs vissa egenskaper. Så kan en grundpension

  • icke-överförbar
  • inte kan ärvas
  • inte kapitalisierbar
  • inte är
  • inte till salu

vara

Riester pension skapades eftersom pensionsnivån kommer att sjunka från 70 procent till 68% på lång sikt. Riester pension så bara tjänar till att kompensera för denna skillnad i framtiden. Som extra försäkring i Layer 2, pension vid pensioneringen till 100% skattepliktig. Som kompensation finns det statliga ersättningar under ackumulation