Vad är skillnaden mellan sekularism och sekularisering?

"Sekularism" är tron att samhället var bästa ordnade så att religionen fick någon slags särställning eller myndighet, så att (exempelvis) drömmar om en av min herde förfäder till sin högste Gud inte (frånvarande något annat) skulle behandlas av unembarrassed vuxna som godtagbara bevis i en domstol eller en god grund för lagstiftning.
"Sekularisering" är att sekularisms bli betydligt viktigare i samhället.

Observera att varken innebär eller uppmanar förföljelsen av religion, men vissa av en religiös böjd anser sekularisering vara förföljelse i den mån det remsor från religion--- eller mer vanligt, deras särskilda tro---privilegier tidigare haft men som en sekulariserade skulle överväga otillbörlig, mycket som en avsatte kungen kan överväga det förföljelse till medborgerliga rättigheter bara lika med de njöt av alla andra medborgare.

I korthet
Sekularisering är omformningen av ett samhälle från nära identifiering med religiösa värderingar