Vad är skillnaden mellan skiljeförfaranden och tvister?

Skiljedom är en process som båda parterna kan bosätta sig en tvist utanför traditionella rättssalen, medan tvister hanteras inne i en domstol. Med skiljeförfarandet, advokater kan eller inte kan vara inblandade. Rättstvister väcks talan vanligtvis innan domaren via advokater för disputants.

Rättstvist är någon rättegång eller andra rättsliga resort till domstolarna att avgöra en laglig fråga eller fråga.

Skiljedom är en att lösa en tvist av opartiska personer utan går vidare till domstol rättegången. Det är ibland att föredra som ett sätt att lösa en fråga för att undvika den bekostnad, dröjsmål och bitterhet för att lösa tvister.