Vad är skillnaden mellan svart och grå listan?

Fråga:

Jag har hört termen av förteckningen i fråga om utlämnande av skatteparadis. Vad är skillnaden mellan svart och grå listan?


Svar:

Grålistning kan ses som en föregångare av den svarta listan. De länder som har meddelat mer öppenhet, men som men fortfarande inte undertecknat de motsvarande avtal, som är nödvändiga, såsom till exempel Schweiz, Österrike, Luxemburg, Belgien, Singapore, Chile, Liechtenstein, Monaco och Caymanöarna är på den grå listan.