Vad är skillnaden mellan Xanax och Ativan?

Vad är skillnaden mellan Temesta och Xanor?