Vad är skillnaden på skattetrycket för jordbrukare: sluten och regel beskattning?

Fråga:

Jag har nyligen läst att jordbrukarna kan välja, om större investeringar om de vill ha en global eller en standardbeskattning. Vad betyder det?


Svar:

Oftast väljs för moms beskattning som sluten. Standardbeskattning går endast på begäran och sedan 5 år måste upprätthållas. Valet är bara, om jordbrukaren inte som GmbH eller kooperativ bytte namn.

Standardbeskattning: jordbrukaren måste betala skillnaden mellan förädlingsvärde skatt samlas in och betalat in skatt till skattemyndigheten. Regel beskattas jordbrukaren måste därför få separat moms till skillnad från klump efter skatt och värde mervärdesskatt på två olika konton.

Han tog en mer i moms när han gav före skatt, IRS blir det överskjutande beloppet - och vice versa. MOMS är en kontinuerlig inlägg här och har ingen påverkan på TB-beloppet.

Klump har ingen dokumenteringsskyldigheter, ingen moms reservationer och också inga årliga uppgörelse med IRS. När du säljer, har de 9%, med köp av 19, 7%, respektive. Det antas att i genomsnitt företagen den förbrukade och utfärdade moms ungefär upphäver varandra. USt är här. Det finns en hel del finesser, som skulle gå utanför ramen här.

Både är utan professionell hjälp mestadels endast av utbildade jordbrukare använder och jag litar inte på att en lekman med google här skulle fortsätta.