Vad är skillnaderna mellan aktier, obligationer, certifikat och fonder?

Fråga:

Jag har tyvärr inte mycket idé av dessa produkter. Vad är skillnaderna mellan aktier, obligationer, certifikat och fonder?


Svar:

På din bank finns en mycket informativ och omfattande informationsbroschyr, som (oftast?) är gratis för kunder:

"Grundläggande information om investeringar i värdepapper", Bank-Verlag Köln.