Vad är skyddskräm och varför skulle du använda det?

Vad är skyddskräm och varför skulle du använda det?

En barriärkräm är en aktuell formulering används i industriella och medicinska miljöer. Du använder det när du vill skapa en fysisk barriär mellan huden och föroreningar som kan irritera den och orsaka kontakt eller Arbetsterapi dermatit.