Vad är slutsatsen av själen i den stora klockan?

asdwe