Vad är social trygghet kort detta fortfarande nödvändigt?

Fråga:

Innan en upplevd evigheten gånger får social trygghet kort, arkiverat och nu på något sätt felplacerad. Men jag behövde aldrig dem. Varför är han fortfarande bra och han är fortfarande "uppdaterad"-något fortfarande skickas när unga människor börjar arbeta?


Svar:

För personer som är engagerade i byggandet av kortet med är att bära och fortfarande relevant. Alla andra behöver bara informationen eller det registreras digitalt.