Vad är statyn av begränsningar för skatteflykt?

För icke-kriminell staty av begränsningar är det normalt 3 år, men med vissa undantag kan gå till sex år.

För att förtydliga:
3 år: The IRS har 3 år från det datum att du lämnar in en retur att granska returen och göra ändringar.

6 år: om du under-rapport intäkter med 25% det är en sex år lagar av begränsning för bedömning i stället för 3.

Ingen preskription: om det finns en "egensinnig försök att kringgå eller besegra skatt", det finns ingen preskription för bedömning. IRS kan granska din retur på när som helst om de kan bevisa att bedrägerier och skatteflykt.

Tioåriga preskriptionstiden som refereras ovan är för uppbörd av skatt. När skatten har utvärderats (antingen genom inlämning av en återgång eller genom en granskning av en återgång inom bedömning lagar av begränsning tidsramar) har IRS tio år samla in skatten från dig.