Vad är statyn av begränsningar i Ga för ett personligt lån?

bye konstitutionen