Vad är stigande åtgärder klimax fallande åtgärden och upplösningen till den huvudsakliga konflikten av boken Handyxa?

Den fallande åtgärden uppstår när planet landar och Brian räddas. Det fortsätter med epilogen där läsaren lär sig efterdyningarna av Brians upplevelse i vildmarken och hur det har förändrat honom.

från Kim