Vad är större en knölval eller en vithaj?

Vad är större en knölval eller en vithaj?

En knölval är större. Dess genomsnittliga längd är omkring 52 fötter medan en vithaj är cirka 21-26ft.