Vad är straffet för att sälja stulen egendom till en pantbanken i Georgien?

Vad är straffet för att sälja stulen egendom till en pantbanken i Georgien?

Det kan vara en förseelse och ett grovt brott utifrån dollarvärdet av den stulna artikeln.