Vad är struktur skillnaden mellan Notre-Dame och Amiens Cathedral i Frankrike?

"Transcept i Notre-dame omfattar inte förbi väggar, Amiens transcept sträcker sig en bit"