Vad är Surinams ekonomiska systemet?

Statligt kontrollerade kapitalismen utgör grunden för det ekonomiska systemet som finns i Republiken Surinam. Vinstmotiv anses utmärkande för kapitalismen. Bevis på sådan en bevekelsegrund, från lokal till nationell nivå, kan hittas i Alcoa dotterbolag Suralco kontinuerlig närvaro i Surinam sedan 1916.

Det kapitalistiska ekonomiska systemet anses vara under statligt kontrollerar när det finns en stark, centralisera nationella inflytande över banker, affärer och politisk ekonomi. En sådan kontroll kan hittas i det absoluta kravet av all affärsverksamhet och affärsmän registreras med republikens enda handelskammaren.