Vad är symbolen för Jungfrun?

Jungfrun symboliseras av Jungfrun och ett tecken som liknar en gemena m och p i kombination.
Symbolen för Jungfrun är jungfru.