Vad är "Talar du italienska" när översatt från engelska till italienska?

Vad är "Talar du italienska" när översatt från engelska till italienska?

S Italiano?
S Italiano? (2d singular, Unformal)
(Lei) parla Italiano? (3d allsång. Formella)
Parlate italiano? (2d pluralis, adressing till flera personer)
Informella

Talar du italienska? = "S italiano?"
Kan du tala italienska? = "Puoi parlare italiano?"
Vet du hur man talar italienska? = "Sai parlare italiano?"

Formella


Talar du italienska? = "Si parla italiano?"
Kan du tala italienska? = "Si può parlare italiano?"
Vet du hur man talar italienska? = "Lui/Lei sa parlare italiano?"