Vad är tändföljd för en 1958 Cadillac v8 365?

Tändföljd är 18436572 och distributör varv moturs.