Vad är tätheten av hela vetemjöl?

Hela vetemjöl är 0.4793057 g/mL, eller 4 oz/cup.