Vad är temat för feber 1793?

Vad är temat för feber 1793?

Huvudtemat i boken är att "överleva". På grund av gula febern epidemin 1793 i Philadelphia dess svårt för Maddie (14 år gammal flicka och huvudpersonen) för att överleva och leva genom den.