Vad är temat för själen i den stora klockan?

Vad är temat för själen i den stora klockan?

Temat i berättelsen är livet process eftersom det är visade i historien erfarenheter av Kouan - Yu och Ko - Ngai och vad barn kan göra för att rädda sina föräldrar.