Vad är temat för stor Carbuncle historien?

Vad är temat för stor Carbuncle historien?

Temat för den stora Carbuncle är att jordiska ägodelar inte är viktigt i livet. Jordiska ägodelar är inte nödvändiga för framgång och vi bör vara nöjda med vad vi har. Jordiska ägodelar vinner inte du frälsning heller. Du måste sätta din tilltro till Gud och att hans Son räddade dig från din synd och att den Helige Anden kommer att arbeta i ditt hjärta så att du kommer att vara värd för frälsning. Matthew 6: 19-2119 "var inte lagra upp för er själva skatter på jorden, där mal och ohyra förstöra, och där tjuvar bryter sig in och stjäla. 20 men lagra upp till er skatter i himlen, där mal och ohyra inte förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäla. 21 för där din skatt är, ditt hjärta blir det också. "