Vad är termen för ett djur som äter både växter och djur?

En allätare är namnet för en djurart som äter växter och djur, björnar används ofta som ett exempel. Vi homosapiens är också allätare. Om du inte är vegetarian. Då du skulle vara en växtätare.
Detta är en allätare; ett levande ting som förbrukar både växter och djur