Vad är tillståndsdiagram. Rita tillståndsdiagram för ATM?

Gå till http://www.math-cs.gordon.edu/courses/cs320/ATM_Example/SessionStateDiagram.html