Vad är timlönen för 51000 per år?

Vad är timlönen för 51000 per år?

för att hitta timlönen beror det på antalet arbetade timmar per vecka. De flesta människor arbeta 40 timmar och det finns 52 veckor per år. Så bygger på att arbetsvecka svaret skulle vara $24.52 per timme. Om arbetsveckan timmar skiljer sedan bara ändra dem i beräkningen. $51000 årlig lön 40 timmar per vecka/52 veckor per år = $24.52 per timme