Vad är tonen i dikten London av William Blake?

Tonen i dikten "London" av William Blake är mörka, högdragna, deprimerande och nästan sjukligt.