Vad är topografin av Everglades?

Topografin är så svaga att ett brett blad vatten sakta rinner över och genom porös kalksten berggrunden på väg till havet, snarare än följande väldefinierade dalar. De flesta av parken är faktiskt täckt med vatten under normala våta säsonger, medan torra vintrar orsaka färskt vatten till krymper till några öppna områden trångt med vilda djur.