Vad är tre djur som lever i en bakgård?

Det finns många typer av djur som kan hittas i en bakgård men att avgöra vad för slags djur det finns din plats skulle behövas. De flesta av dessa djur är hitta i australiska bakgårdar:
-skator Picapica
-sparvar passer domesticus
-skinkar tiliqua scincoides
-maskar stam annelida
etc.