Vad är tre kännetecken av Bibelns berättelser?

Genom olika Bibelns berättelser kan vi se att:

Gud är suveränt och suverän

Gud kommunicerar med människan.

Människan är syndig (separerad från Gud)

Gud är helig och Gud domare synden.

Det finns många andra saker som vi kan se om mannen och Gud i Bibelns berättelser. Det finns även andra characteristice av Bibelns berättelser. Till exempel de är historiska berättelser - de registrera historiken över Israels nation. Några av dem t.ex liknelser, lära andliga sanningen.