Vad är tre på varandra följande heltal vars summa är 93?

Vad är tre på varandra följande heltal vars summa är 93?

30 + 31 + 32 = 93

(Jag har glömt hur man hittar detta algebraiskt)