Vad är ursprunget till den ingen tredje begreppet traditionen?

Denna tradition började med den första presidenten,George Washington. Många ville Washington för att tjäna en annan term, men han vägrade, inte vill skapa ett farligt prejudikat. Han vill säkert inte landet någonsin att ha en kung eller andra liv-tidslinjalen.

Under krigsåren bröt Roosevelt traditionen 1940 genom att köra (och vinnande) för tredje och fjärde mandatperiod på grund av akuta tider.
I februari 1951, en republikan dominerade kongressen passerade 22 ändringsförslaget, där det står att ingen person kan väljas till president mer än två gånger. Det begränsar ytterligare tillgång till ordförandeskapet genom att neka tillgång till vice ordförandeskapet, eftersom det kan leda till en olaglig ascendency.