Vad är ursprunget till namnet för Karibiska havet?

Ursprunget till namnet Karibiska havet är från hästen. Det var originly började från häst männen när de föll i havet. 100000 män dog när de föll men sedan de uppstod från döda.

---

Enligt wikipedia, detta namn härrör från det av kariberna, ett folk som bodde i små Antillerna och närliggande delar av Sydamerika vid tiden för den spanska erövringen av området.