Vad är USA första klass portot till Tyskland för ett ett uns 10 kuvert?

$0,98 för ett standardbrev storlek kuvert väger upp till 1 uns, USA till Tyskland. Det är samma till alla USPS "Grupp 5" västeuropeiska länder.
Källa: www.usps.com