Vad är värdet av 45 Kimber 1911 raptor?

100-1500 USD eller så