Vad är värdet av browning ljus 12 hagelgevär ca 1963?

Värdet är för svårt att vara exakt utan att se pistolen. Tillstånd som innehåller det ursprungliga finish och ursprungliga konfigurationen avgör värdet. Auto 5 är med rekyl kuddar (andra än Mag 12) poly-drosslar och kompensatorer kommer att minska värdet. Förväntar mig $250-$800 intervallet för denna pistol. Rekommenderar att ta den till en vapenaffär för bedömning.