Vad är värdet av en baseball undertecknats av Milwaukee Brewers från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet?

OM HALL FAMERS SOM YOUNT OCH MOLITOR ÄR PÅ DET, KAN DET GE DIG $35-$50. ANNARS, $20-$25.