Vad är värdet av en Doug Gilmore rookie-kort?

$60-$70