Vad är värdet av en Michael Jordan autograf?

Hej är en Michael Jordan autograf 2,225.00