Vad är värdet av ett 1936 w kvicksilver öre?

W "myntmärket" av "W" sett på framsidan av myntet serien är faktiskt en stiliserad kombination av bokstäverna A och W, som representerar myntets designer, Adolph A. Weinman.  Uppdaterade svar: 9 augusti, 2009
1936 kvicksilver Dime präglades på 3 USA myntverk: Philadelphia som visas som 1936-P i denna lista; Denver som visas som 1936-D i den här listan och San Francisco som visas som 1936-S i denna lista. För att avgöra vilka mynt du har det kommer att vara nödvändiga för att lokalisera myntmärket. Detta kommer att vara liten bokstav ligger på omvänd [svansar] sidan av myntet till höger av bokstaven "E" i ordet "En". Bokstaven "D" är för Denver mint. Bokstaven "S" är för San Francisco mint. Om det finns ingen bokstav det, präglades myntet på Philadelphia. Observera att världsmarknadspriset på silver tackor har en effekt på värden för mest cirkulerade mynt i den här listan. De cirkulerade och ocirkulerade värdena för detta mynt visas i listan nedan:
Cirkulerade kvaliteter... 1936-P... 1936-D... 1936-S
G4..................................$4.....................$5....................$4
F12.................................$4.....................$6....................$4
EF40...............................$5.....................$10...................$5
Ocirkulerade kvaliteter
MS60................................$12..................$28...................$25
MS63................................$15..................$37...................$29
MS65................................$23..................$52...................$38
MS67................................$85..................$375.................$340