Vad är värdet av gravitationell acceleration?

Vad är värdet av gravitationell acceleration?

På jordens yta är det nominella värdet ca 9,8 m/s2. Det exakta värdet varierar från plats till plats.