Vad är värdet av Gullivers resor?

Vad är värdet av Gullivers resor?

Gullivers resor är bitingly satiriska roman som utsätter många aspekter av mänsklig dårskap.