Vad är värdet av "The Sportsman" Remington auto-shotgun köpte nya i slutet av 30-talet eller tidigt 40s?

OK, genom att hitta sportsmanen i en gammal referens upptäcker jag att det är modellen 11C. När jag hitta denna modell i en nyare bok, är den faktiskt byggd under licens från FN med Browning Auto 5 patentet. Föreslagna värdet i NRA mycket bra skick är $250 och $300 i utmärkt.