Vad är värdet av Youngs modulus för aluminium psi?

10,5 miljoner psi på 21 grader C, går ner med temperatur. Se: http://www.engineeringtoolbox.com/young-modulus-d_773.html