Vad är världen rekord betyget för död mask?

Vad är världen rekord betyget för död mask?

6800