Vad är vissa begränsningar av KPI?

CPI (Konsumentprisindex) är generellt mer gynnade än RPI (Konsumentprisindex) eftersom RPI utesluter pensionärshushåll och de högsta inkomst hushåll, så det är vilseledande i denna mening.

Tillbaka till KPI, som mäter inflationen, är det enda verkliga problemet att det tar prov 650 varor från 7.000 hushåll över hela landet. Eftersom detta är en liten andel av hela befolkningen, det är inte representativt - det ger bara en indikation av den allmänna nivån på priserna. Men på det hela taget är det mer effektivt att än RPI.