Vad är vissa produkter av förbränning?

vatten, koldioxid, koloxid (i ofullständig förbränning)

Det finns också kväveoxider.

Verkligen, det beror på vad du förbränner. En svavel brand, magnesium brand och däck brand har radikalt olika förbränningsprodukter.
<> > när förbränningen sker det är sometines bra att skilja ut biprodukter från de viktigaste produkterna. Till exempel när olja är bränd, är de huvudsakliga produkterna koldioxid och vatten. Det innebär att värmeenergin kommer från Atom-förbindelser som bildas mellan kol och syre, och mellan väte och mer syre. De är huvudprodukter, medan biprodukter är saker som koloxid, sulpur componds och kväveoxider. De är oönskade produkter som kan tas bort genom att filtrera bränslet och/eller avgaserna.