Vad argument talar för ett sparkonto, om man får mer ränta på dag pengar?

Fråga:

Jag tänkte bara mig, varför du bör öppna fortfarande ett sparkonto. Vilka är skälen för ett sparkonto? Varför det boka besparingar eftersom även om dag pengar ger mycket mer intresse än sparkonto?


Svar:

Jag är också av den åsikten att passbook är en avvecklade modell. Bara den äldre generationen är fortfarande mycket på sparkonto. De besparingar jämfört med dag pengakonto har bara fördelar.